Növénynév.hu

 

A magyar növénynevek honlapja

 

 

 

További növénynévjavaslatok

 

 

A táblázat a Kárpát-medence hajtásos flórájára vonatkozó néhány további névjavaslatot foglal össze. A táblázat szerkezete a főoldalon szereplőével azonos.

 

 

 

Tudományos név

Javasolt magyar név

Egyéb magyar név

A javasolt magyar név forrása

Indoklás

Potentilla thuringiaca

pompás pimpó

„türingiai pimpó” helyett

Nyárády & Soó 1942b, Csathó et al. 2013

Magyarosabb, jobb hangzású név.

Agrimonia eupatoria

patikapárlófű

„közönséges párlófű” mellett/helyett

Csathó et al. 2009; társnévként: Csapody & Priszter 1966, Rácz 2010; „patika párlófű”: Jávorka & Csapody 1958

Rövidebb és sokkal egyedibb, a növény gyógyhatására is utaló faji jelző.

Corothamnus procumbens

rekettyezanót

„sziklai zanót” helyett/mellett; „sziklai-zanót”, „elfekvő sziklai-zanót” helyett

Csathó et al. 2011, Bartha et al. 2015

A faj külön nemzetségbe való átsorolását is kifejező, találó név.

Trifolium lupinaster

csillagfürthere

„csillagfürtszerű here”, „csillagfürtszerű lóhere” helyett

Csathó et al. 2011

Egyszerűbb, rövidebb alak.

Trifolium lappaceum

bojtorjánhere

 

Csathó et al. 2011

A növény gömbszerű fejecskevirágzata a bojtorján fészekvirágzatára emlékeztet. (A faj korábban magyar név nélkül szerepelt.)

Trifolium stellatum

csillaghere

 

Csathó et al. 2011

A javasolt név a növény jellegzetes, csillagszerű csészéjére utal. (A faj korábban magyar név nélkül szerepelt.)

Amorpha fruticosa

gyalogakác

„cserjés gyalogakác” helyett

Priszter 1998, Simon 2002

A tükörfordított faji jelző használata itt erőltetett, a többi Amorpha-faj is  cserje vagy félcserje.

Hippuris vulgaris

vízi lófark

„vízilófark”, „vízi-lófark” helyett

Soó & Máthé 1938, Csathó et al. 2009

Legegyszerűbben ezzel az írásmóddal érhető el, hogy a név ne legyen félrevezető.

Rhamnus cathartica

varjútövis

„varjútövis-benge” helyett

Jávorka 1924–25, 1926, 1937, Soó & Kárpáti 1968, Priszter 1998, Simon 2002

A kettős nevezéktan alkalmazása ez esetben erőltetett.

Eryngium amethystinum

ametisztkék ördögszekér

„ametisztkék iringó” mellett

Csathó et al. 2013

Vö. mezei ördögszekér.

Eryngium alpinum

havasi ördögszekér

„havasi iringó” mellett

Csathó et al. 2013

 

Vö. mezei ördögszekér.

Galium elongatum

nyúlánk galaj

„megnyúlt galaj” helyett

Csathó et al. 2011, Bartha et al. 2015

 

A magyar nevezéktani hagyományoknak inkább megfelelő alak.

Euphorbia platyphyllos

parlagi kutyatej

nagylevelű kutyatej” helyett/mellett

Csathó et al. 2013; „parlagi fűtej”: Wagner 1908

Találóbb, a magyar növény-nevezéktani hagyományoknak inkább megfelelő név.

Euphorbia helioscopia

napraforgó kutyatej

„napraforgó-kutyatej” helyett

Soó & Kárpáti 1968, Priszter 1998, Bagi 2008, Bartha et al. 2015

A faji jelző itt melléknév – nem a napraforgóra (Helianthus) utal – így különírandó.

Salvia × betonicifolia

kajla zsálya

 

Csathó et al. 2009

 

A taxon leginkább magyar név nélkül szerepel.

Salvia amplexicaulis

buglyos zsálya

„bozontosszárú zsálya” helyett

Csathó et al. 2013

 

Rövidebb, egyszerűbb név.

Veronica vindobonensis

ligeti veronika

„bécsi veronika” helyett

Csathó et al. 2011

A tükörfordított „bécsi” jelző a magyar növényneveknél kevésbé megszokott.

Veronica jacquinii

sallangos veronika

Jacquin-veronika”, „szabdaltlevelű veronika” helyett

Csathó et al. 2011

Egyszerűbb névalak.

Veronica hederifolia s. l.

borostyánlevelű veronika

repkénylevelű veronika” helyett

Jávorka 1924–25, Simon 2002, Csathó et al. 2011

A megszokott magyar nevet a gyűjtőfajra érdemes alkalmazni, mivel a szóbeli említések és a hazai adatok nagy része a tágabban vett taxonra vonatkozik.

Veronica hederifolia s. str.

repkényveronika

borostyánlevelű veronika” helyett/mellett

Csathó et al. 2011; társnévként: Priszter 1998

Így a szűkebben vett (kis)faj a gyűjtőfajtól a magyar nevében is elkülönül. (Syn.: Veronica hederifolia subsp. hederifolia)

Veronica triloba

karéjos veronika

„háromkaréjú veronika” helyett/mellett; „háromhasábú veronika” helyett

Csathó et al. 2011

Egyszerűbb név. (Syn.: Veronica hederifolia subsp. triloba)

Veronica sublobata

sövényveronika

„hosszúkocsányú veronika”, „sövény-veronika” (kötőjellel) helyett

Csathó et al. 2011; „sövény-veronika” Király 2009

Jobb hangzású, egyszerűbb név. (A kötőjeles írásmód nem indokolt.) (Syn.: Veronica hederifolia subsp. lucorum)

Plantago intermedia

iszapútifű

„sokmagvú útifű” helyett

Csathó et al. 2011

Egyszerűbb név. A növény leggyakrabban magyar név nélkül szerepel. (Syn.: Plantago uliginosa, P. major subsp. intermedia)

Papaver albiflorum

fehér mák

„fehér bujdosó mák” helyett

Priszter 1998

A taxon szinte kizárólag magyar név nélkül szerepel. (Syn.: Papaver dubium subsp. albiflorum)

Thlaspi kovatsii subsp. schudichii

sátorhegyi tarsóka

Schudich-tarsóka” helyett

Bagi 2008, Csathó et al. 2009, Bartha et al. 2015

Hangzásában és szerkezetében magyarosabb név.

Arabis auriculata

füles ikravirág

„egyenes ikravirág” helyett

Jávorka 1962, Jávorka & Csapody 1975

A szintén tükörfordított (syn.: Arabis recta) „egyenes ikravirág”-nál találóbb név.

Malcolmia africana

afrikai szegecsfű

„afrikairepcsény” helyett

Priszter 1998, Balogh et al. 2004, Bartha et al. 2015

Egyszerűbb szerkezetű név.

Erysimum wittmannii

halvány repcsény

„halványsárga repcsény”, „Wittmann-repcsény” helyett

Priszter 1998, Bagi 2008, Bartha et al. 2015

Egyszerűbb névváltozat.

Solidago virgaurea

erdei aranyvessző

„közönséges aranyvessző” helyett

Jávorka & Csapody 1958, 1965; társnévként: Priszter 1998

A „közönséges” faji jelző a mára sajnos nála sokkal közönségesebbé vált tájidegen aranyvesszőfajok miatt nem találó, félrevezető.

Filago vulgaris

parlagi penészvirág

„német penészvirág” helyett

Csathó et al. 2011, Bartha et al. 2015

A korábban használt tudományos név (F. germanica) tükörfordításán alapuló változatnál találóbb alak.

Filago minima

vékony penészvirág

„hegyi penészvirág” helyett

Csathó et al. 2011, Bartha et al. 2015

Találóbb név.

Xanthium italicum

nagy szerbtövis

„olasz szerbtövis” helyett/mellett

Soó & Máthé 1938, Csathó et al. 2013

Rövid, használható, találó név, amely hangtani szempontból is kedvezőbb. Továbbá ez a változat nem tartalmaz egymás után két népnevet, amely kissé zavaró.

Xanthium strumarium

bojtorjános szerbtövis

„bojtorjánszerbtövis” helyett

Wagner 1903, Jávorka 1924–25, Soó & Máthé 1938, Király 2009

Az összetett kifejezésnek számító „bojtorjánszerbtövis” név komoly hibaforrást jelent, rendszeresen szerepel helytelenül, különírtan a szakirodalomban.

Anthemis cotula

büdös pipitér

„nehézszagú pipitér” mellett/helyett

Soó & Máthé 1938, Ujvárosi 1973, Csathó et al. 2013; társnévként: Priszter 1998

Rövidebb, kevésbé körülményes névváltozat.

Tanacetum corymbosum

sátoros varádics

„sátoros margitvirág” helyett/mellett

Király 2009, Csathó et al. 2009, Bartha et al. 2015

A mai rendszertani felosztásnak jobban megfelelő név.

Tanacetum parthenium

őszi varádics

„őszi margitvirág” helyett/mellett

Király 2009, Csathó et al. 2009, Bartha et al. 2015

A mai rendszertani felosztásnak jobban megfelelő név.

Leucanthemella serotina

tiszaparti margitvirág

tiszaparti késeimargitvirág” helyett

Soó & Kárpáti 1968, Bagi 2008

A korábbi Chrysanthemum nemzetség felbontását a magyar nevezéktannak is célszerű követnie.

Leucanthemum margaritae

erdei papvirág

„erdei margitvirág” helyett

Csathó et al. 2013

Lásd előbb.

Leucanthemum vulgare

réti papvirág

„réti margitvirág” helyett

Csathó et al. 2013; „papvirág”: Jávorka 1924–25, 1926, 1937; „papvirág” – társnévként: Priszter 1998

Lásd előbb.

Leucanthemum ircutianum

borzas papvirág

„borzas margitvirág” helyett

Csathó et al. 2013

Lásd előbb.

Sonchus arvensis subsp. uliginosus

réti csorbóka

 

Csathó et al. 2011

A taxon magyar név nélkül szerepelt a szakirodalomban.

Crepis rhoeadifolia

büdös zörgőfű

pipacslevelű zörgőfű” helyett/mellett

Jávorka & Csapody 1958, 1965, Ujvárosi 1973, Bagi 2008, Csathó et al. 2009, Bartha et al. 2015

A növény fontosabb bélyege az erős, jellegzetes szaga. (Vö. „nehézszagú zörgőfű” – Ujvárosi 1957, Jávorka 1962.)

Crepis setosa

sertés zörgőfű

„serteszőrű zörgőfű” helyett

Jávorka 1924–25, 1926, 1937, Ujvárosi 1957, 1973, Jávorka & Csapody 1975, Soó & Kárpáti 1968, Priszter 1998, Bartha et al. 2015

A rövidebb, egyszerűbb névváltozat sem érthető félre – a különírás miatt.

Thesium kernerianum

királykői zsellérke

„Kerner-zsellérke” helyett

Opriş 1976

Egyszerűbb, magyarosabb szerkezetű és hangzású név.

Petrorhagia saxifraga

kőtörő aszúszegfű

„kőtörőszegfű” helyett/mellett

Priszter 1998, Király 2009, Bartha et al. 2015

A növény rendszertani helyére inkább utaló névalak.

Petrorhagia prolifera

homoki aszúszegfű

„aszúszegfű” helyett

Király 2009, Bartha et al. 2015; társnévként: Priszter 1998

Találó, a rendszertani besorolást is jobban tükröző név.

Stellaria graminea

réti csillaghúr

„pázsitos csillaghúr” helyett/mellett

Ujvárosi 1957, 1973, Király 2009, Csathó et al. 2011, Bartha et al. 2015

A növény jellemző élőhelyére utaló (mezofil rétek), találóbb név.

Cerastium tenoreanum

prémes madárhúr

Tenore-madárhúr” helyett

Csathó et al. 2009

Hangzásában és szerkezetében magyarosabb, találó név. (Syn.: Cerastium brachypetalum subsp. tenoreanum)

Cerastium brachypetalum

ugari madárhúr

kisszirmú madárhúr” helyett/mellett

Ujvárosi 1973, Király 2009, Csathó et al. 2011

A tükörfordított névnél jobb hangzású és találóbb névváltozat.

Cerastium brachypetalum subsp. tauricum

mirigyes madárhúr

kisszirmú madárhúr” helyett

Csathó et al. 2009

Az alfaj magyar megnevezésére alkalmas név.

Cerastium fontanum subsp. vulgare

réti madárhúr

„forrásmenti madárhúr” helyett

Soó & Kárpáti 1968, Priszter 1998, Bagi 2008

A „forrásmenti madárhúr” félrevezető név, amely a taxon alfaji rangra való átsorolásából származik.

Cerastium banaticum

bánsági madárhúr

 

Csathó et al. 2009

 

A faj általában magyar név nélkül szerepel.

Sagina

mohafű

„zöldhúr” mellett

Csathó et al. 2011

Találó, népi eredetű növénynév. Így pl.: S. procumbens heverő mohafű („heverő zöldhúr” helyett), S. subulata szálkás mohafű („szálkás zöldhúr” helyett).

Paronychia cephalotes

ezüstaszott

„ezüstvirág” helyett/mellett

Jávorka 1926, 1937, Jávorka & Csapody 1975, Soó & Kárpáti 1968, Bartha et al. 2015

Sokkal egyedibb, ízesebb név.

Cycloloma atriplicifolia

fövenylaboda

labodalevelű szárnyaslibatop” helyett

Csathó et al. 2011, Bartha et al. 2015

Egyszerűbb, használhatóbb név.

Amaranthus blitoides

henye disznóparéj

„labodás disznóparéj” mellett/helyett

Ujvárosi 1951, 1957, 1973, Csathó et al. 2013, Bartha et al. 2015

A növény jellegzetes heverő szárára utaló, találóbb névváltozat.

Primula auricula subsp. hungarica

cifra kankalin

„medvefül-kankalin” helyett/mellett

Priszter 1998, Simon 2002, Bagi 2008, Bartha et al. 2015

A tudományos névre utaló változatnál találóbb név.

Cortusa matthioli

nyakperecfű

„nyakperec” helyett

Jávorka 1924–25, Jávorka & Csapody 1958, 1965, 1975, Pázmány 1983

A „nyakperec” alak túlságosan is általános értelmű.

Armeria

istác

„pázsitszegfű” helyett/mellett

Jávorka 1924–25, 1926, 1937, 1962, Jávorka & Csapody 1975, Soó & Kárpáti 1968, Bagi 2008, Király 2009; „istácz”: Wagner 1903

Rövidebb, egyedibb, ízesebb név, mely rendszertani szempontból sem félrevezető. Így Armeria elongata magas istác („magas pázsitszegfű” helyett).

Rumex obtusifolius subsp. sylvestris

ligeti lórom

 

Csathó et al. 2011

Az alfaj többnyire magyar név nélkül szerepelt.

Fallopia × bohemica

korcs japánkeserűfű

hibrid japánkeserűfű”, „cseh óriáskeserűfű” helyett

Csathó & Balogh 2008, Bagi 2008

A „hibrid” idegen eredetű, nem magyaros hangzású szó.

Corylus maxima

csöves mogyoró

„óriás mogyoró” helyett

Wagner 1903, Jávorka & Csapody 1975, Priszter 1998, Simon 2002

A tükörfordítottnál találóbb névváltozat.

Prospero paratethycum

pusztai csillagvirág

„balkáni csillagvirág”, „békési csillagvirág” helyett

Csathó et al. 2009

Jellegzetes – a rokonsági körben szokatlan – élőhelyére (ürmöspuszták) utaló név.

Scilla spetana

nadapi csillagvirág

Speta-csillagvirág” helyett

Priszter 1998, Bagi 2008

Hangzásában és szerkezetében magyarosabb név.

Ruscus hypoglossum

nyelves csodabogyó

„lónyelvű csodabogyó” helyett

Wagner 1903, Csathó et al. 2013

A „lónyelvű” faji jelző a tudományos név téves fordításából ered.

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica

erdélyi ujjaskosbor

 

társnévként: Molnár V. 2011

Ezt a bizonytalan rendszertani értékű alakot is érdemes külön magyar névvel illetni.

Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana

Soó-ujjaskosbor

„Soó erdei ujjaskosbora” helyett

Bagi 2008, Csathó et al. 2009

A magyar növénynévadási hagyományoknak jobban megfelelő név.

Anacamptis

agárkosbor

(tágabban vett) „kosbor” mellett/helyett; „vitézvirág”, „sisakoskosbor”, „csuklyáskosbor” helyett

Csathó et al. 2011

Az új rendszertani felosztással előállt tágabban értelmezett Anacamptis nemzetség magyar megnevezésére több próbálkozás is született az elmúlt években. Mi az „agárkosbor” fajnév nemzetségnévként való használatára teszünk most javaslatot. Mellette szól, hogy egy rövid, használható, ráadásul hagyományos alak (vö. még pl. „agármony”, „agárfű”, „ebmonyfű”, „ebkosbor”, „rókamony” alakok), amelynél a szükséges egybeírás sem zavaró.

Anacamptis palustris subsp. palustris

mocsári agárkosbor

„mocsári kosbor” mellett; „mocsári sisakoskosbor”, „mocsári csuklyáskosbor” helyett

Csathó et al. 2011

Lásd előbb.

Anacamptis palustris subsp. elegans

pompás agárkosbor

„pompás kosbor” mellett; „pompás sisakoskosbor”, „pompás csuklyáskosbor” helyett

Csathó et al. 2011

Lásd előbb.

Anacamptis pyramidalis

nemes agárkosbor

„vitézvirág” mellett; „tornyos sisakoskosbor”, „tornyos vitézvirág” helyett

Csathó et al. 2011

Lásd előbb.

Anacamptis morio

törpe agárkosbor

„agárkosbor” mellett; „agár sisakoskosbor”, „agárcsuklyás-kosbor” helyett

Csathó et al. 2011

Lásd előbb.

Anacamptis coriophora

poloskaszagú agárkosbor

„poloskaszagú kosbor” mellett; „poloskaszagú sisakoskosbor”, „poloskaszagú csuklyáskosbor” helyett

Csathó et al. 2011

Lásd előbb.

Anacamptis × timbalii

Timbal-agárkosbor

„Timbal-kosbor” mellett

Csathó et al. 2011

Lásd előbb. (Anacamptis coriophora × palustris subsp. palustris)

Anacamptis × ticinensis

korcs agárkosbor

 

Csathó et al. 2011

Lásd előbb. A taxon korábban magyar név nélkül szerepelt. (Anacamptis coriophora × pyramidalis)

Poa angustifolia

szálas perje

„karcsú perje”, „keskenylevelű perje” mellett/helyett

Bagi 2008, Csathó et al. 2009

A „karcsú perje” név a rokon „sovány perje” miatt könnyen téveszthető. A tükörfordított „keskenylevelű” jelző pedig túlságosan hosszú szó.

Crypsis

bajuszfű

„bajuszpázsit” helyett

Csathó et al. 2011

A Crypsis (bajuszpázsit) és Heleochloa (bajuszfű) nemzetségek összevonásával előállt tágabban vett nemzetségre a rövidebb, egyszerűbb magyar nevet érdemes alkalmazni.

Crypsis aculeata

búbos bajuszfű

„bajuszpázsit” mellett/helyett; „búbos bajuszpázsit”, „hegyes bajuszpázsit” helyett

Wagner 1903, Csathó et al. 2011, Bartha et al. 2015; „búbos bajuszpázsit”: Bagi 2008; „búbos bajuszpázsit” – társnévként: Priszter 1998

A növény mai rendszertani besorolásának megfelelő, találó, egyedibb név.

 

 

 

Irodalom

 

 

Bagi I. (2008): Zárvatermő növények adattára. – Juhász Nyomda, Szeged. 277 pp.

Balogh L., Dancza I. & Király G. (2004): A magyarországi neofitonok időszerű jegyzéke és besorolásuk inváziós szempontból. – In: Mihály B. & Botta-Dukát Z. (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. – A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 9. – TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest. pp. 61–92.

Bartha D., Király G., Schmidt D., Tiborcz V., Barina Z., Csiky J., Jakab G., Lesku B., Schmotzer A., Vidéki R., Vojtkó A. & Zólyomi Sz. (szerk.) (2015): Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza. Distribution atlas of vascular plants of Hungary. – Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. 330 pp.

Csapody V. & Priszter Sz. (1966): Magyar növénynevek szótára. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 301 pp.

Csathó A. I., Balogh L. & Bagi I. (2009): Javaslatok a Kárpát-medencei hajtásos növények magyar nevezéktanához. – In: VI. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium. 2009. november 12-13. Előadáskötet. – Magyar Biológiai Társaság, Budapest. pp.: 209–222.

Csathó A. I., Balogh L. & Bagi I. (2011): Javaslatok a Kárpát-medencei hajtásos növények magyar nevezéktanához II. – In: VII. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium. 2011. október 13-14. Előadáskötet. – Magyar Biológiai Társaság, Budapest. pp.: 115–122.

Csathó A. I., Balogh L. & Bagi I. (2013): Suggestions for Hungarian names of the vascular plants of Carpathian Basin III. (Javaslatok a Kárpát-medencei hajtásos növények magyar nevezéktanához III.). – In: "VIII. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium I. Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében" nemzetközi konferencia. "VIII. Carpathian Basin Biological Symposium. I. Sustainable development in the Carpathian Basin" international conference. Absztraktkötet. Book of Abstracts. Budapest, Hungary, November 21-23., 2013. – Szent István Egyetem, Egyetemi Nyomda, Gödöllő. p.: 90.

Csathó A. I. & Balogh L. (2008): Néhány magyar növénynév-javaslat (A 200 éves Magyar Fűvész Könyv emlékére). – Kitaibelia 13 (1): 154.

Jávorka S. (1924–25): Magyar Flóra. (Flora Hungarica). Magyarország virágos és edényes virágtalan növényeinek meghatározó kézikönyve. – Studium, Budapest. CII + 1307 pp.

Jávorka S. (1926): A magyar flóra kis határozója. – Studium, Budapest. 324 + XLVII pp.

Jávorka S. (1937): A magyar flóra kis határozója. – Második, bővitett kiadás. – Studium,

Jávorka S. (1962): Növényhatározó. – II. kötet. – 3. kiadás. – Tankönyvkiadó, Budapest. 527 pp.

Jávorka S. & Csapody V. (1958): Erdő mező virágai. A magyar flóra színes kis atlasza. – Harmadik, bővített kiadás. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 208 pp. + 120 tábla.

Jávorka S. & Csapody V. (1965): Erdő-mező virágai. A magyar flóra színes kis atlasza. – Negyedik, javított kiadás. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 246 pp. + 120 tábla.

Jávorka S. & Csapody V. (1975): Iconographia florae partis austro-orientalis Europae Centralis. Közép-Európa délkeleti részének flórája képekben. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 73+XL+576 pp.

Király G. (szerk.) (2009): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő. 616 pp.

Molnár V. A. (szerk.) (2011): Magyarország orchideáinak atlasza. – Kossuth Kiadó, Budapest. 504 pp.

Nyárády E. Gy. & Soó R. (1942a): Kolozsvár és környékének flórája. – 3. rész. – Erdélyi Nemzeti Múzeum Növénytára, Kolozsvár. pp: 161–240.

Opriş, T. (1976): Csodálatos növényritkaságaink. – Albatrosz Könyvkiadó, Bukarest. 202 pp. (Fordította: Szabados A.)

Priszter Sz. (1998): Növényneveink. A magyar és a tudományos növénynevek szótára. – Mezőgazda Kiadó, Budapest. 547 pp.

Rácz J. (2010): Növénynevek enciklopédiája. Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása. – Tinta Könyvkiadó, Budapest. 812 pp.

Simon T. (2002): A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok – virágos növények. – 5. kiadás. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 976 pp.

Soó R. & Kárpáti Z. (1968): Növényhatározó II. – Tankönyvkiadó, Budapest. 846 pp.

Soó, R. & Máthé, I. (1938): A Tiszántúl flórája. Flora Planitiei Hungariae Transtibiscensis. – Magyar Flóraművek II. Florae Regionum Hungariae Criticae II. – Institutum Botanicum Universitatis Debreceniensis, Debrecen. 192 pp.

Ujvárosi M. (1951): Szántóföldi gyomnövényeink. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 352 pp.

Ujvárosi M. (1957): Gyomnövények, gyomirtás. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 786 pp.

Ujvárosi M. (1973): Gyomnövények. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 833 pp.

Wagner J. (1903): Magyarország virágos növényei. – K. M. Természettudományi Társulat, Budapest. XXV + 241 pp. + LXVII tábla.

Wagner J. (1908): Magyarország gyomnövényei. – Darányi Ignácz m. kir. földmívelésügyi miniszter, Budapest. 384 pp. + XII tábla.

 

 

 

További szakirodalom

 

 

 

 

 

Vissza a főoldalra

 

 

 

 

 

 

Összeállította:

 

Csathó András István1Balogh Lajos2 – Bagi István3

 

1Független kutató, Battonya, csatho {a} novenynev.hu

2Savaria Múzeum, Természettudományi Osztály, Szombathely, balogh.lajos {a} savariamuseum.hu

3SZTE Növénybiológiai Tanszék, Szeged, ibagi {a} bio.u-szeged.hu

 

 

Utolsó frissítés: 2024. 01. 24.